Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
59-220 Legnica, ul. E. Orzeszkowej 42/2
tel.: +48 607 912 022, fax: +48 76 74 34 035
 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Administracja oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Prawa, kierunek Prawo.

Prowadzę usługi prawnicze, w tym zastępstwa procesowego przed sądem, organami administracji i podatkowymi, także w egzekucji sądowej i administracyjnej w zakresie spraw o charakterze gospodarczym i cywilnym, prawa spółek, prawa pracy oraz celnym; dla firm oraz osób fizycznych. Dochodzę spraw zarówno tak powszechnych jak odszkodowania komunikacyjne, cywilne, NNW, niezapłaconych rachunków i niewykonanych umów oraz wymagających specjalistycznej wiedzy wekslowej czy w zakresie obrotu wierzytelnościami.

Zawód zaufania publicznego
Powiększenie

Zawód zaufania publicznego – każdy zawód lub grupa zawodów, dla którego(ej) w drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe, o których, jako posiadających właśnie taką, a nie inną nazwę, stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód zaufania publicznego można także tą samą drogą zlikwidować.

Do zawodów zaufania publicznego zalicza się profesje polegające na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Roboczo przyjmuje się, że zawody te są bliskie, choć nie tożsame, z wolnymi zawodami. Nie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów zrzeszeni są w samorządach zawodowych, a więc nie są oni przedstawicielami zawodu zaufania publicznego. Istnieją również zawody niebędące zawodami zaufania publicznego, a które są zorganizowane w korporacje.

Radca prawny a adwokat
Powiększenie

Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym do zawodu adwokata. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość wykonywania zawodu przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy (radcowie prawni mają taką możliwość, adwokaci – nie).

Od 1 lipca 2015 r. radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny i ma znaczenie głównie historyczne. Z tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji.